Những tiêu chuẩn cần có của một website thương mại điện tử

Website thương mại điện tử là buôn bán, giao dịch thông qua internet và qua trang web. Các yêu cầu cần có của một trang web thương mại điện tử Cấu trúc website có hỗ trợ thiết kế? Website hỗ Continue reading Những tiêu chuẩn cần có của một website thương mại điện tử

Giải mã về nghề thiết kế và phát triển website

Với sự phát triển của internet, thiết bị di động và tiếp thị số, website đóng vai trò là trụ sở trực tuyến của doanh nghiệp. Xây dựng website chuyên nghiệp luôn gắn liền với sự phát triển thương hiệu Continue reading Giải mã về nghề thiết kế và phát triển website

Tổng hợp công cụ thiết kế web hữu ích nhất hiện nay

Website không chỉ là nơi lưu trữ thông tin hữu ích của nhân loại mà còn là phương tiện marketing kỹ thuật số chủ chốt. Tại đây bạn có thể cung cấp thông tin và quảng bá cho doanh nghiệp. Continue reading Tổng hợp công cụ thiết kế web hữu ích nhất hiện nay